REACTOR: Potkej se s divadelní, filmovou osobností

Kateřina Čajanková

Autor: Kateřina Čajanková
Datum

Zajímáte se o divadlo či film? Potkáváte se rádi s úspěšnými osobnostmi z praxe? Ano? Pak zbystřete!

Na Katedře divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého vzniká projekt s názvem REACTOR. Jedná se o nový předmět, který si klade za cíl rozšířit povědomí studentů o osobnostech současného divadla a filmu.

Projekt REACTOR je odlišný v tom, že vznikl z iniciativy několika studentů divadelní a filmové vědy, kteří jej s pomocí pedagogického sboru přivedli k životu. Za původní ideou stojí studentka oboru Teorie a dějiny dramatických umění Petra Pánková, která studuje 3. ročník bakalářského studia. Myšlenka zrealizovat svůj nápad vznikla v rámci předmětu Management kultury vedeném Petrem Bilíkem, mimo jiné prorektorem pro vnější vztahy UP. „O vzniku divadelního projektu jsme se bavili se spolužáky již na konci 1. ročníku. Ale až letos se nám místo „možná by to šlo“ dostalo skutečné podpory a vedení v jeho realizaci,“ říká Petra Pánková, vedoucí projektu.

Vedoucí katedry Jakub Korda se k projektu vyjádřil následovně: „Maximálně posilovat kontakt studentů s praxí je jedním z dlouhodobých cílů naší katedry, jen tak je lze dobře připravit na přechod do reálného světa. Součástí této myšlenky je i umožnění kontaktů s lidmi přímo z oblasti živé kultury a mediálního průmyslu, kteří mohou bezprostředně a nejlépe popsat studentům, jaké trendy, výzvy, ale i nástrahy tato sféra nabízí a skrývá. A takovou zkušenost by měl REACTOR zprostředkovat. U tohoto projektu je ale navíc fantastické to, že s jeho konkrétní ideou přišli sami studenti, připravili projekt a sami ho i z velké části zprodukují. To je myslím výsledkem kreativní atmosféry, která, aspoň doufám, na naší katedře panuje.

Letní semestr tohoto roku bude vyhrazen pro cyklus přednášek o divadle, v zimním semestru pak přivítáme hosty z oblasti filmové. V rámci projektu pozve katedra do Olomouce významné osobnosti z divadelní i filmové oblasti a prostřednictvím jejich zkušeností hosté seznámí studenty teorie s praxí. Tvůrci předmět pro tento semestr koncipují jako štafetovou přednášku střídající se s tvůrčím seminářem, kde se budou studenti ve spolupráci s pedagogem na hosta „připravovat“, což znamená zjišťovat si informace o jeho tvorbě a chystat si pro hosta zajímavé dotazy.

Přednášky se budou konat každé úterý mezi 15:00 a 16:30. Jedná se o klasický předmět, proto je třeba jej zapsat ve STAGu. Najdete ho pod zkratkami ČDB a ČDD. Kredity však nedostanete zadarmo, kromě povinné účasti na přednáškách je také třeba sepsat výstup ve formě písemné práce na jedno z témat prezentujícího hosta. Avšak účast na přednáškách není podmíněna zapsáním předmětu.

Pokud stále potřebujete navnadit, tak mezi potvrzené hosty patří i režisér a dramatik David Drábek, dále mim nové generace Radim Vizváry, odbornice na site-specific Denisa Václavová a také taneční publicistka a choreografka Nina Vangeli.

Více informací naleznete na facebookových stránkách projektu REACTOR


Štítky:

, , , , , , , , , , ,