Plánujete studium v cizině? Nadace Krsekfoundation nabízí stipendium

Autor: Externí spolupracovník
Datum

Martina Krsková a Tomáš Krsek v roce 2011 založili soukromý nadační fond na podporu studia českých studentů v zahraničí. Tímto způsobem se všem vynikajícím studentům, kterým to nedovolují majetkové poměry, přibližuje možnost studovat technické obory, politologii, ekonomii, přírodní vědy, ale i historii na světově proslulých univerzitách jak je například Harvard, Oxford nebo Cambridge.

nadace-martina-tomas-krsek_První postřehy stipendistů z Oxfordu

Českým studentům se tak otevírá jedinečná možnost studovat na prestižních světových univerzitách. Všichni studenti mohou zažádat o grant. Pro získání finanční podpory ovšem musí splnit určité podmínky. Je třeba dodat informace o škole, životopis, esej a čestné prohlášení, že jim majetkové poměry jeho a rodiny neumožní financování studia. Vybraní uchazeči se zúčastní osobního pohovoru, jehož součástí je i psychologicko-inteligenční test a poté se dozví zda uspěli.

Díky finanční podpoře je studium v zahraničí pro většinu nadaných studentů mnohem dostupnější, nadace Krskových ročně financuje deset nejlepších uchazečů.

Na webových stránkách Krsekfoundation  zájemci získají bližší informace, jakým způsobem lze finanční podporu získat.

text a fotografie: nadace Krsekfoundation


Štítky:

, , ,