Markéta Pešoutová a Barbora Vavřichová: „Tréninky soft skills pro všechny“

Autor: Mikoláš Rec
Datum

Dvě studentky Univerzity Palackého rozjely nevšední projekt, zaměřený na vzdělávání v oblasti soft skills (tzv. měkké dovednosti, pozn. red.). Nejen na otázky o tom, co je k tomu vedlo a jaké mají další plány, nám odpověděly v krátkém rozhovoru.
Barbora Vavřichová a Markéta Pešoutová

Barbora Vavřichová a Markéta Pešoutová

Markéta Pešoutová a Barbora Vavřichová studují psychologii, kromě toho ale začaly pořádat workshopy s názvem Tréninky soft skills, zaměřené na prohlubování takzvaných měkkých dovedností. Inspiraci i zkušenosti čerpaly v zahraničí. Pro tuto činnost také získaly certifikaci Evropské federace studentských psychologických asociací (EFPSA).

        Mohly byste ve zkratce shrnout, co to vlastně soft skills jsou? Markéta: Soft skills jsou dovednosti jako například efektivní komunikace či práce s časem a schopnost si ho uspořádat, které mají pro člověka určitý přínos.

Barbora: Souhlasím. Jen bych dodala, že na rozdíl od hard skills (tzv. tvrdé dovednosti – pozn. red.) se nejedná o dovednosti, které by vám přinesly nějaký hmatatelný výsledek, mohou vám však pomoci zvýšit šance na pracovním trhu. Myslím, že měkké dovednosti se mnohdy opomíjí, právě proto, že nejsou vidět.

    Jak jste se dostali k myšlence, že byste mohly začít trénovat soft skills v Olomouci?

Barbora: Dostávali jsme se k tomu pozvolna. Věnujeme se tomu už delší dobu, a protože nás to baví, chtěly jsme znalosti, které máme, předávat dál. Myslíme si, že to má smysl a že se naše tréninky věnují oblastem, ve kterých se lidé mohou stále zlepšovat.

   

Jsou vaše tréninky něčím specifické?

Markéta: Myslím, že výhodou je, že máme tu praxi. Každá z nás trénuje, stále na sobě pracujeme. Jedním ze specifik je také naše metodika, která kopíruje cyklus učení tak, aby se zapojili všichni zúčastnění. Není to tedy jen nudné poslouchání teorie a jen trochu praxe na závěr. Snažíme se lidi do tématu vtáhnout, aby si z toho co nejvíce odnesli. Proto se snažíme ideálně vyvážit poměr teorie a praxe. Naše tréninky také nemají nějakou striktní podobu. Chceme, aby byly nějakým způsobem kreativní. Proto se držíme teorie, ale navazující aktivity se mohou měnit.

    Jsou tréninky třeba nějak tematicky zaměřeny?

Barbora: Ano. Nyní nabízíme dva cykly, z nichž každý obsahuje tři tréninky. Každý cyklus má zastřešující téma. Jednotlivé tréninky se pak zaobírají jednotlivými oblastmi daného tématu. První cyklus nazvaný „Jak se z toho nezbláznit?“ je již rozběhnutý. Ten se zabývá srovnáním hodnot, stanovením si cílů, ale také otázkou nakládání s časem.

Markéta: Druhý cyklus s názvem „Proč mi nerozumíš“ se věnuje efektivní komunikaci a řešení konfliktů, se kterými máme jistě všichni zkušenosti, ale mnohdy jsou pro nás bolestivější, než by musely.

    Kam byste chtěli v budoucnu tréninky soft skills posunout?

Markéta: Já mám takový sen, že by se soft skills jednou staly součástí výuky na Univerzitě Palackého, ale i na dalších univerzitách. Na vysokých školách je stále hodně teorie, ale student si neodnese žádné zkušenosti z oblasti emoční inteligence a efektivní komunikace, kterou pak ale mnohdy zaměstnavatelé vyžadují. Firmy vás pak třeba pošlou například na kurz asertivity. Bylo by tedy dobré si to vyzkoušet už při studiu a postupně na tom začít pracovat. Přeci jen, každý máme všemožné problémy, ať už s plánováním času, s cíli a prioritami nebo reakcemi.

Barbora: Jelikož to vedeme spolu, máme podobné cíle a plány. Ale co já bych si od toho ještě slibovala, je dostat to více do povědomí širší veřejnosti.  

webová stránka projektu: http://treninkysoftskills.wixsite.com/treninkysoftskills


Štítky:

, , , ,