Filozofové volí svou budoucnost

Josef Čermák

Autor: Josef Čermák
Datum

Přibližně 6000 studentů a pedagogů rozhoduje o budoucnosti největší olomoucké fakulty. Po třech letech se opět konají volby do Akademického senátu FF UP. Akademické volby se od těch obyčejných příliš neliší. U voleb nechybí urny, plenty ani volební komise. O podobě nového senátu by mělo být jasněji 7. března.     

Svého hlasovacího práva mohla akademická obec využít už 5. března. Druhý termín pro hlasování je o dva dny později, tedy v pátek 7. března. Jak upřesnil předseda volební komise Jan Štěpán, hlasovací lístky jsou neustále pod dohledem:  „Zapečetěné urny jsou uloženy ve dvou zapečetěných místnostech, jejichž lokalizaci bych raději neuváděl.“ O počtu oprávněných voličů muselo podle Štěpána rozhodovat právní oddělení fakulty. Ze seznamu tak vypadli třeba studenti, kteří byli imatrikulováni na jiné fakultě Univerzity Palackého.

10003001_10201788287690548_2116233759_n

 „Volební komise jsou složeny ze studentů i z učitelů,“ řekl Vít Dočekal předseda volební komise na třídě Svobody. „Komise jsou celkem čtyři, a to v budovách na třídě Svobody, Vodární, Křížkovského a v Uměleckém centru Konvikt,“ dodal Dočekal, jenž je také zástupcem vedoucího pro obor andragogika.

Taktika, se kterou šli kandidáti do voleb, byla různorodá jako fakulta sama. Někteří používali Facebook, jiní se své voliče snažili nalákat gulášem a pivem. Téměř všichni ale ke své prezentaci využili plakáty, a to často na ne zcela obvyklých místech. Některé z letáků se objevily dokonce i na toaletách. „Nový akademický senát bude svolán stávajícím předsedou,“ přiblížil dny po volbách Štěpán a pokračoval: „Celkem v něm zasedne 14  akademických pracovníků a 7 studentů.“